Instant Span VX 130

Instant Span VX 130 är en ställning med en stor, rejäl plattform. Instant Span VX 130 används främst när krav på hög höjd och stabilitet finns. Ställningen går utmärkt att ställa i trappor. Klättringen sker på insidan i en vertikal stege. Fotlist finns som tillbehör.

Instant Span VX 130 uppfyller HD 1004 ,Arbetarskydds- styrelsens krav vad beträffar förtillverkade rullställningar samt är typkontrollerade av SP, typkontrollnummer 144 201

pdf_80
Produktblad (PDF)

Se film från leverantören

Längd

2,5m

Bredd

1,3m

Höjd

2 – 10m

Har du frågor?

Tveka inte att kontakta oss på nr. 031-25 00 30

Vill du bli uppringd om uthyrning?

Share This