Materialliftar

Materialliften är ett smidigt hjälpmedel vid lyft av materiel i trånga utrymmen. Materialliften transporteras på släpkärra eller liknande och rullas enkelt på plats. lyftgaffeln passar utmärkt för EUR pall men också annat material som behöver hållas på plats inför montering eller demontering.

Endast ett sökresultat